Bonus: Fantomminnen (Del 4)

Tåget rullar vidare och historierna fortsätter på det tåg där passagerarna sitter. Det är Mattias tur att tala och även om historian i sig är lite kortare än dom vi hört tidigare så är det för det inte mindre skrämmande.

Fantomminnen är skriven av Michaela Schmidt och uppläst av Tommy Nordin för När Mörkret Faller.

Leave a Comment